Авторам

До уваги авторів науково-практичного журналу «Часопис цивілістики» (Категорія «Б»)!

 

Редакція науково-практичного журналу «Часопис цивілістики» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською і англійською мовами.

 

 ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науково-практичному журналі «Часопис цивілістики» № 53 за 2024 рік необхідно до 28 червня 2024 року заповнити довідку про автора за посиланням та відправити на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. наступні матеріали:

  1. статтю;
  2. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску (відправляється після проходження процедури рецензування).

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ:

  1. Ліворуч вказується УДК, DOI.
  2. Подається повністю прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи.
  3. Назва статті подається великими літерами та виділяється напівжирним шрифтом.
  4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали, верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів.
  5. Перелік використаної літератури подається наприкінці статті в порядку цитування або за алфавітом згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.
  6. В кінці тексту двома мовами – українською та англійською (незалежно від мови статті) подаються анотації та ключові слова. Середній обсяг кожної анотації має бути 2000–2500 друкованих знаків. Над анотацією вказується прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), назва статті. В анотації чітко формулюється основний науковий результат, що є новим та обґрунтовується в статті. Так само наводяться ключові слова.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Загальний обсяг статті – 10-18 сторінок.

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

Постановка проблеми;

Стан дослідження теми;

Мета статті;

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

 ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Публікаційний внесок становить 1200 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату.

Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 вересня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 жовтня 2024 р.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»