Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0001-5521-0839.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Харитонова Олена Іванівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-9681-9605.

ВIДПОВIДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Некіт Катерина Георгіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-3540-350X, ResearcherID AAG-7200-2019.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦIЙНОЇ КОЛЕГIЇ

Голубєва Неллі Юріївна, доктор юридичних наук,  професор, завідувач кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

Давидова Ірина Віталіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0001-5622-671X, Researcher ID AAG-9051-2019

Завальнюк Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчально-методичної та виховної роботи, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного і фінансового права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

Ківалова Тетяна Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету, Відмінник освіти, orcid.org/0000-0001-7796-1481

Кізлова Олена Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри цивільного та господарського права й процесу Міжнародного гуманітарного університету, Заслужений юрист України, orcid.org/0000-0003-3213-1307

Колодін Денис Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету цивільної та господарської юстиції, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0001-6368-0849

Харитонова Тетяна Євгенівнадоктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-7998-5089

Чанишева Аліна Радишівнадоктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

Чанишева Галія Інсафівна, доктор юридичних наук, професор, декан соціально-правового факультету, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, SCOPUS ID 57211541337; orcid.org/0000-0003-1852-8068; Researcher ID E-1399-2019

Чобану Геннадій, доктор, професор, Національний науково-дослідний інститут праці та соціального захисту, Бухарест, Румунія (Ciobanu Ghenadie, Dr. Prof., National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection, Bucharest, Romania), orcid.org/0000-0003-1415-883X, SCOPUS ID 26431744900


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»